dr hab. prof. WSB, trener, coach, wspólnik w Naveo.

Ryszard Sowiński

Doradca kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania. Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl Prowadzi szkolenia biznesowe, w tym sesje coachingowe i mentoringowe dla wspólników zarządzających oraz prawników. Wykładowca w ramach zajęć dla radców, adwokatów i aplikantów w izbach zawodowych. Akredytowany praktyk systemu badania osobowości w biznesie Facet5. Absolwent studiów podyplomowych z coachingu na WSB w Poznaniu – specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski. Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz dyrektora ds. marketingu w wieloosobowych kancelariach prawnych. Pracował jako konsultant w firmie konsultingowej Frąckowiak i Partnerzy – Wielkopolska Grupa Konsultingowa (obecnie: F5 Konsulting oraz Grant Thornton Frąckowiak).

Związany z branżą usług prawniczych od 1999 roku.