POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem http://serwer37319.lh.pl/konferencja (dalej jako: Serwis). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

· ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);

· ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

· ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);

· art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Natalia Gajak-Kurdziel prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Gajak-Kurdziel z siedzibą przy ul. Ścibora 5B, 52-200 Komorowice NIP: 573-277-98-24 (dalej jako: Serwis lub ADO).

3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zarejestrować Cię do udziału w wydarzeniu, umożliwić Ci udział w wydarzeniu, w tym przesyłać informacje dotyczące programu wydarzenia itd. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników.

4.Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

6.Dane osobowe Użytkownika mogą być także wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

· realizacji zamówień,

· działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,

· wysyłanie wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,

· ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Serwisu,

· w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do Użytkownika. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta Użytkownika, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych oraz tworzenia statystyk.

Ustawienia Serwisu mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.