Założeniem Forum Profesjonalnych Pełnomocników jest wyjście do szerszego grona odbiorców i promowanie usług prawnych w nowatorskim ujęciu.