Partner Zarządzający Oniszczuk & Associates oraz Oniszczuk Capital

Maciej Oniszczuk

Prezes Zarządu spółki ONCAPITAL sp. z o.o.. Prowadzi Kancelarię prawną Oniszczuk & Associates, specjalizująca się w prawie korporacyjnym. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach akcyjnych. Założyciel fundacji probono im. Juliusza Stanisława Harbuta. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w PriceWaterhouseCoopers we Wrocławiu.
Działalność zawodową skupia na szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w szczególności prawie handlowym.  Zajmuje się również sprawami z zakresu postępowania cywilnego oraz doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach przed sądami powszechnymi. W trakcie dotychczasowej pracy był jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek debiutujących na rynku NewConnect.