Radca prawny, Wspólnik Zarządzający w V.Anwieler, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. we Wrocławiu.

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, Wspólnik Zarządzający w V.Anwieler, M.Kotulla, K.Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. we Wrocławiu.W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zapewnieniu ochrony interesów prawnych publicznych i prywatnych uczestników inwestycji budowlanych na etapie organizacji, wdrażania, realizacji i rozliczenia inwestycji, jak również w dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami z umów o zamówienie publiczne. Świadczył pomoc prawną w ramach kontraktów budowlanych o wartości 2 mld złotych, w tym realizowanych w formule FIDIC. Reprezentował Klientów publicznych i prywatnych w sporach sądowych i arbitrażowych o wartości ponad 600 mln złotych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Prelegent i autor wielu publikacji z zakresu prawa kontraktów, zamówień publicznych i inwestycji budowlanych.