Istotą wydarzenia jest promowanie profesjonalizmu pełnomocników, budowanie networkingu w środowisku prawniczym, inicjowanie dobrych praktyk w zarządzaniu kancelarią i jej marketingiem.