Tematem przewodnim forum jest zagadnienie sprawnego funkcjonowania prawników w zmiennym otoczeniu prawnym, sposoby wpływania na wydajność oraz osiąganie satysfakcji z pracy.