Konferencja kierowana jest do wszystkich prawników pragnących podnieść swoje umiejętności miękkie, pobudzić własną motywację, a także złapać dystans do otaczających nas wyzwań zawodowych.